Je maakt de deelnemers bewust van hun leerprestaties door duidelijke en opbouwende feedback, gerelateerd aan de leerdoelen.

Je herkent weerstand en reageert hier adequaat op zodat de weerstand afneemt en de intrinsieke motivatie om te leren wordt versterkt.

Je geeft respectvol en duidelijk leiding aan de groep. Je hanteert groepsnormen die een positief leerklimaat, waaronder respectvol gedrag naar medecursisten, bevorderen.

Je laat deelnemers met elkaar samenwerken aan opdrachten en je begeleidt deze samenwerking, zodat de deelnemers met- en van elkaar leren.

Je stimuleert onderlinge interactie, en begeleidt groepsgesprekken en discussies zodat alle deelnemers hiervan leren

Je legt de leerstof duidelijk uit.