Je gebruikt werkvormen waarin de deelnemers in kleine logische stappen naar de gestelde doelen toewerken. Indien nodig pas je het tempo en niveau aan op de deelnemers.

Je herkent weerstand en reageert hier adequaat op zodat de weerstand afneemt en de intrinsieke motivatie om te leren wordt versterkt.

Je maakt de deelnemers bewust van hun leerprestaties door duidelijke en opbouwende feedback, gerelateerd aan de leerdoelen.

Je zorgt dat op ieder moment van de training zoveel mogelijk deelnemers zoveel mogelijk leren. Je gebruikt daarvoor werkvormen waardoor de deelnemers actief leren.

Je zorgt voor een goed leerklimaat waarin balans is tussen veiligheid en uitdaging, waar geleerd mag worden van fouten en waar successen worden gezien en gevierd.