Je houdt overzicht over de groep, en hebt tegelijk ook aandacht voor individuele deelnemers.