Je stimuleert onderlinge interactie, en begeleidt groepsgesprekken en discussies zodat alle deelnemers hiervan leren

Je laat deelnemers met elkaar samenwerken aan opdrachten en je begeleidt deze samenwerking, zodat de deelnemers met- en van elkaar leren.

Je geeft respectvol en duidelijk leiding aan de groep. Je hanteert groepsnormen die een positief leerklimaat, waaronder respectvol gedrag naar medecursisten, bevorderen.