Je maakt functioneel gebruik van ondersteunende materialen en audio-visuele hulpmiddelen, en zorgt dat deze voor aanvang van de training klaar staan.

Je bewaakt de tijd. Je verlengt of verkort onderdelen van de training zodat je binnen de afgesproken trainingstijd de beoogde doelen bereikt.

Je ziet jouw kwaliteiten en maakt daar gebruik van. Je ziet jouw ontwikkelpunten en kunt deze vertalen naar haalbare verbeteracties.

Wat zijn jouw belangrijkste trainerskwaliteiten? En als je nog nooit trainingen hebt gegeven: welke trainerskwaliteiten denk je te hebben?

Op welke manier wil je aan jouw ontwikkeling als trainer werken?