Evaluatiethermometer werkvorm

De Evaluatiethermometer is een werkvorm om cursisten uit te dagen hun vooruitgang tijdens een training concreet te beschrijven.

In het kort…

Doel: De cursisten beschrijven hun vooruitgang in kennis en vaardigheden tijdens de training.

Materiaal: een thermometer met een schaal van 1 tot 10. Dit kan een A4 zijn met daarop een thermometer, maar het is bij voorkeur een horizontale schaalverdeling op de wand van de trainingsruimte, met zeker één meter ruimte tussen de getallen.

Uitvoering

Vraag de cursisten hoe competent zij zich voelen t.a.v. het onderwerp van de training. Bijvoorbeeld: Welk cijfer geef jij jezelf nu als het gaat om het voeren van functioneringsgesprekken? De cursisten zetten een streepje in de thermometer, of nemen langs de thermometer op de wand een positie in.

(Uiteraard is deze evaluatiethermometer het meest effectief als je ook aan het begin van de training de temperatuur opneemt! Dan valt er iets te vergelijken.)

De kern van de werkvorm zit in het gesprek dat nu volgt. De trainer daagt de cursisten uit om zo concreet mogelijk te verwoorden wat er aan het einde van de training anders is dan aan het begin. “Wat maakt dat je dit cijfer als antwoord geeft?” Je kunt dat doen door cursisten langs de thermometer vanaf hun begincijfer naar hun eindcijfer te laten lopen, en al lopend te laten verwoorden wat er anders is geworden.

Een valkuil bij deze evaluatie is dat alleen de trainer met de cursisten in gesprek is. Je kunt de cursisten ook elkaar laten bevragen.

Variatie

Als de cursisten verwoord hebben wat ze geleerd hebben, laat hen dan één voor één nog een stap zetten richting de 10. De trainer stelt daarbij de vraag: Wat is er nodig om jou op deze plek te brengen?

De cursisten verwoorden vervolgens de acties die nodig zijn om zich nog verder te ontwikkelen.

Deze voornemens kun je door de cursisten vervolgens laten uitwerken op papier in de vorm van een implementatieplan.

Onderbouwing

Het mooie van deze werkvorm is dat cursisten beschrijven wat ze wél geleerd hebben, en niet wat ze allemaal gemist hebben. Ze worden uitgedaagd om zo positief mogelijk naar de training en naar zichzelf te kijken.

Het innemen van fysieke posities op de thermometer is concreter, dan het slechts benoemen of noteren van een cijfer. Cursisten lijken op zo’n moment ook beter te ‘voelen’ wat er veranderd is.

De variatie die beschreven staat, lokt verandertaal uit. Wanneer cursisten concrete voornemens verwoorden, neemt de kans dat ze deze gaan uitvoeren sterk toe. Dit bevordert dus de transfer van de training.

Gratis Activerende Werkvormen

Activerende werkvormen zijn werkvormen voor een les of training waarin cursisten actief kennis of ervaringen opdoen. Op deze pagina vind je een aantal van mijn favoriete werkvormen. Probeer ze maar uit.

Welke activerende werkvormen heb jij nodig?

Wil je zelf werkvormen leren ontwikkelen? Volg dan de train-de-trainercursus of een workshop op maat van Bridge2learn.

Inzichtgevende werkvorm – 2 perspectieven

Een activerende werkvorm voor het begin van je training. Hierin komen de deelnemers tot het inzicht dat je vanuit meerdere perspectieven naar een thema kunt kijken.

Inzichtgevende werkvorm

Evaluatiethermometer

De evaluatiethermometer is een werkvorm waarmee cursisten concreet verwoorden wat ze geleerd hebben in jouw training.

Evaluatiethermometer

Werkvorm Roos van Leary

Een activerende werkvorm die ervoor zorgt dat je meteen actief aan de slag gaat en na afloop de Roos kent, het effect ervaren hebt, en geoefend hebt in het toepassen hiervan. Met dank aan Irene Niessink.

Werkvorm Roos van Leary

Assertiviteit, met maximale transfer

Assertiviteitsoefeningen gaan vaak over situaties die de cursisten niet herkennen. Met deze oefening kan een cursist binnen één week een succeservaring opdoen in een situatie buiten de training!

Werkvorm Assertiviteit

Kennis maak je samen

De tijd die nodig is voor kennismaking kun je niet meer gebruiken voor de inhoud van de training. Natuurlijk hoort dit bij het groepsproces, maar het zou toch veel effectiever zijn als de kennismaking ook een inhoudelijk doel heeft. Daarom heb ik deze werkvorm bedacht, waarin je de inhoud van je training kunt integreren.

Kennis maak je samen

Ganzenbord conflicthantering

Bij kennisoverdracht denken we al snel aan presentaties, aan saai éénrichtingverkeer. Deze werkvorm laat zien dat het anders kan. De deelnemers spelen een spel en aan het eind van het spel kennen ze de vijf conflicthanteringsstijlen van Thomas en Kilmann.

Ganzenbord Conflicthantering

Werkvormen voor Schakelmomenten

De onderstaande werkvormen zijn bedacht door Margreet Pols van Cetotrainingen voor momenten waarop je schakelt tussen twee onderdelen van een training.

Kwartetten

Beroemde duo’s

Handenschudden

Levende verjaardagskalender

Wie zit er in z’n comfortzone?

De comfortzone is waarschijnlijk wel bekend. Maar ken je ook de andere zones van Karl Rohnke? Deze werkvorm training laat mensen de drie zone’s ervaren.

Wie zit er in z’n comfortzone?

Taalfoutje? Bedankt!

We weten dat onze taalfouten effect hebben op het beeld dat anderen van ons krijgen. Maar beseffen we wel echt hoeveel effect dit heeft? Deze werkvorm heb ik in een sollicitatietraining gebruikt om het effect te laten ervaren. En dat werkte bijzonder goed!

Taalfoutje? Bedankt!

Introductiewerkvorm Klantgerichtheid

De vijf wetten van klantgerichtheid (Jos Burgers) kun je natuurlijk uitleggen aan je cursisten. Maar als ze deze wetten zelf ervaren en ontdekken, maakt dit een diepere indruk en zal men het beter onthouden.

Introductiewerkvorm Klantgerichtheid

Model voor het voeren van leergesprekken

Een goed leergesprek is ook een activerende werkvorm. Wanneer de juiste vragen worden gesteld en de trainer het gesprek goed kan begeleiden is dit bij uitstek een manier om cursisten zelf nieuwe kennis te laten construeren.

Model voor het voeren van leergesprekken