Een leuke en leerzame training is nog maar het begin. Een implementatieplan helpt jouw deelnemers om de volgende stap te zetten: de toepassing in de praktijk!

In het boek ‘De Trainingsachtbaan’ is hoofdstuk 12 gewijd aan het implementatieplan. In dit artikel geef ik je de samenvatting van dit hoofdstuk met enkele tips. Het boek kun je hier bestellen.

Het implementatieplan is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over gedragsverandering uit het boek De Ladder van Ben Tiggelaar.

Het implementatieplan

Bij ieder implementatieplan, gericht op de toepassing na een training, staan drie kernvragen aan de deelnemers centraal:

 1. Wat ga je toepassen?
 2. Waarom vind je dat belangrijk?
 3. Hoe zorg je dat het lukt?

implementatieplan1. Wat ga je toepassen?

De eerste kernvraag in het implementatieplan gaat over gedrag. Jij hebt bij het ontwerpen van jouw training gedragsdoelen vastgesteld. Aan het einde van de training is het woord aan de deelnemers: welk gedrag willen zij toepassen? Deze tips kun je de deelnemers geven.

 • Tip 1: Kies zelf welk gedrag je wilt toepassen.
 • Tip 2: Beschrijf het gedrag positief
 • Tip 3: Beschrijf filmbaar gedrag.
 • Tip 4: Zet kleine stappen.
 • Tip 5: Gebruik de als-dan-formulering.

2. Waarom vind je dat belangrijk?

De tweede kernvraag gaat over de redenen achter het gedrag en het doel dat de deelnemer hiermee wil bereiken. Gedragsverandering lukt beter als er een duidelijke motivatie achter zit.

 • Tip 1: Verwoord expliciet de redenen waarom je jouw gedrag wilt veranderen
 • Tip 2: Verwoord het resultaat dat je met jouw gedrag wilt bereiken.
 • Tip 3: Verwoord waarom dit gedrag past bij jouw persoonlijke waarden.

3. Hoe zorg je dat het lukt?

Als het gedrag duidelijk beschreven is en de deelnemers verwoord hebben waarom ze dit belangrijk vinden, komen we uiteindelijk bij het meest verwaarloosde deel van een veranderplan: een gedetailleerde uitwerking van de aanpak.

 • Tip 1: Plan de extra tijd die nodig is voor de verandering
 • Tip 2: Beschrijf hoe mensen in jouw omgeving je kunnen helpen.
 • Tip 3: Beschrijf welke hulpmiddelen of aanpassingen in jouw omgeving je kunnen helpen.
 • Tip 4: Beschrijf hoe je eventuele belemmeringen gaat oplossen
 • Tip 5: Beschrijf minimaal drie supporttechnieken per gedragsdoel.
 • Tip 6: Monitor de voortgang en pas eventueel de aanpak weer aan.

Werkvormen in een training

Afhankelijk van de beschikbare tijd en de lengte van de training, zijn er verschillende werkvormen waarmee je in de training een begin kunt maken met het implementatieplan.

 • Werkvorm 1: Alleen inzichten en actiepunten noteren
 • Werkvorm 2: Een mondeling implementatieplan
 • Werkvorm 3: Een schriftelijk implementatieplan
 • Werkvorm 4: Toepassingsopdrachten

In de NOBTRA-erkende Trainersopleiding van Bridge2learn leer je trainingen ontwerpen en uitvoeren m.b.v. De Trainingsachtbaan.