Opdrachten bij trainingen

Een training zonder opdrachten is als een IKEA-kast in een doos. De kast ziet er prachtig uit in de winkel. Je kunt het pakket mee naar huis nemen, maar zolang je niet de tijd neemt om het pakket in elkaar te zetten, wordt het nooit een kast.

Je kunt een prachtige training geven met uitleg, demonstraties en oefeningen voor de deelnemers. Als de deelnemers na de training niet aan de slag gaan met wat ze in de training geleerd hebben, dan levert de training uiteindelijk niets op.

Je wilt dus graag dat de deelnemers na de training het geleerde gaan toepassen. Opdrachten bij trainingen kunnen daarbij helpen. Voorbereiding- en verwerkingsopdrachten maken van een training een leertraject. Daardoor zal ook het leerresultaat van een training groter worden.

Eerst geef ik je een aantal tips die de kans vergroten dat jouw deelnemers de opdrachten ook daadwerkelijk uitvoeren. Daarna geef ik je ook achtergrondinformatie over het belang van opdrachten.

1. Deelnemers motiveren voor opdrachten

Tijdens een trainingsdag krijg je de meeste deelnemers misschien wel gemotiveerd voor de opdrachten die je geeft. Maar voor opdrachten buiten de trainingsdagen is dat vaak lastiger. Heb je het ook wel eens meegemaakt dat je aan een trainingsdag begint en dat de helft van de deelnemers de opdrachten niet gemaakt heeft? Wat doe je dan? En nog belangrijker: hoe voorkom je dat?

De volgende tips kunnen je helpen om de kans zo groot mogelijk te maken dat de deelnemers de opdrachten wel maken.

1. Werk aan de relatie voordat je opdrachten geeft

In trainingen doen deelnemers opdrachten voor een deel ook omdat jij het vraagt. Wanneer de relatie met jou goed is, geeft dat een extra stimulans om opdrachten uit te voeren. Daarom kun je beter niet teveel of te moeilijke opdrachten geven voorafgaand aan een training met nog onbekende deelnemers. Tenzij je weet dat ze heel gemotiveerd zijn.

2. Geef betekenisvolle opdrachten

De intrinsieke motivatie voor opdrachten zal toenemen wanneer de deelnemers hier het nut van inzien. Je kunt dat impliciet doen, door opdrachten te kiezen die heel goed aansluiten bij de training en de werksituatie van de deelnemers. Soms kan het ook goed zijn om het nut van een opdracht even uit te leggen. De kans dat mensen een opdracht uitvoeren wordt groter als je er uitleg aan toevoegt ‘Dit is belangrijk omdat…’

3. Geef een tijd-indicatie

Deelnemers kunnen niet altijd goed inschatten hoeveel tijd een opdracht kost. Je kunt hen helpen door bij zulke opdrachten een tijd-indicatie te geven. Bijvoorbeeld hoe lang het gemiddeld duurt om de leerstof te bestuderen. Zo’n tijd-indicatie kan jouw deelnemers helpen om een realistische planning te maken, zodat ze er niet de avond voor de tweede trainingsdag achter komen dat het maken van een opdracht niet meer haalbaar is.

4. Maak het resultaat van opdrachten concreet

De opdracht om een hoofdstuk te lezen is heel vrijblijvend. Iedere deelnemer kan zelf bepalen hoeveel energie in het ‘lezen’ wordt gestopt. Het resultaat van zo’n opdracht wordt concreter wanneer je er een kleine opdracht aan toevoegt. Bijvoorbeeld: ‘Zoek in dit hoofdstuk drie manieren waar jij graag mee aan de slag wilt, en neem ze mee naar de volgende cursusdag.’ Of: ‘Maak een samenvatting van maximaal 100 woorden en neem deze geprint mee.’

5. Doe iets met de opdrachten

Uiteraard doen de deelnemers de opdrachten voor hun eigen ontwikkeling, maar het is nog motiverender wanneer ze weten dat er op de volgende cursusdag ook echt iets met hun voorbereiding gedaan wordt. Soms is er geen volgende cursusdag. Ik laat bij zulke trainingen de deelnemers opdrachten soms opsturen, en bij andere trainingen plan ik een belafspraak om het resultaat van opdrachten te bespreken. Zo’n concreet contactmoment is een stok achter de deur die sommige mensen nodig hebben, ook als ze intrinsiek gemotiveerd zijn voor jouw training.

Tenslotte: verwacht het goede en laat de consequenties bij de deelnemer

Geloof dat jouw deelnemers de opdrachten doen. Laat merken dat je daar vanuit gaat. En als er dan mensen zijn die de opdrachten niet gedaan hebben? Het werkt dan het beste als deze mensen zelf de nadelen ervaren. Ze kunnen dan bijvoorbeeld niet meedoen met een onderdeel in de training. Laat ze zelf bedenken hoe ze dat oplossen.

Als je dit consequent toepast in jouw trainingen, zul je merken (zeker bij meerdaagse trainingen) dat steeds meer mensen de opdrachten zullen uitvoeren.

In de training Motiverend Trainen ontdek je hoe je de motivatie van jouw deelnemers kunt beïnvloeden door communicatietechnieken en werkvormen.

Heb jij nog meer ideeën om jouw deelnemers te motiveren voor de opdrachten die je geeft? Deel ze door te reageren op dit artikel!

2. De kracht van herhaling – waarom opdrachten bij trainingen werken

Al meer dan honderd jaar geleden ontdekte Hermann Ebbinghaus de kracht van herhaling. Uit zijn onderzoek bleken een aantal dingen:

  • Kennis vergeten we heel snel, maar wat we na een maand nog weten, heeft een grote kans om voor altijd in ons geheugen te blijven.
  • Door herhaling onthouden we steeds meer. Zie de onderstaande afbeelding.
  • Betekenisvolle kennis onthouden we gemakkelijker dan betekenisloze kennis.

Afbeelding met toestemming overgenomen van: https://blog.wranx.com/ebbinghaus-forgetting-curve

Inmiddels kan dit ook verklaard worden vanuit de werking van de hersenen. Nieuwe kennis bestaat eigenlijk uit nieuwe hersenverbindingen. Deze hersenverbindingen zijn nog zwak, maar zoveel te vaker ze gebruikt worden, zoveel te sterker ze worden.

Het onderzoek van Ebbinghaus ging over kennis. Andere onderzoeken laten dit echter ook zien als het om vaardigheden en gedrag gaat. (Zie het boek: Evidence Based Training Methods) Regelmatige herhaling, verspreid over langere periodes, geeft een hoger leerrendement. Dat is dus een goede reden om geen losse trainingen aan te bieden, maar leertrajecten. Opdrachten bij trainingen horen er dus gewoon bij.

Een deel van de herhaling zal uiteindelijk door de deelnemers zelf uitgevoerd moeten worden. Maar als je dit als trainer al faciliteert, is de kans op resultaat natuurlijk wel veel groter.

In de training ‘Van Leren naar Presteren’ leer je onder andere hoe je trainingen kunt ombouwen tot leertrajecten, zodat het rendement van jouw trainingen toeneemt.