Traject Van Leren naar Presteren

Ben jij al tevreden als jouw medewerkers tevreden zijn over je trainingen? Uit onderzoek blijkt dat tevredenheid weinig zegt over het leerresultaat. Tevredenheid is het laagste niveau van effectevaluatie. Het doel van jouw opleidingsaanbod is dat je medewerkers ook gaan toepassen wat ze geleerd hebben.

Het traject van leren naar presteren geeft je alles wat je nodig hebt om echte resultaten te boeken met jouw interne trainingen. Er zijn volop manieren waarop je deelnemers kunt stimuleren om toe te passen wat ze leren. Dit traject bestaat uit onderzoek, advies, training en begeleiding.

Het doel is dat je als organisatie een effectief opleidingsaanbod hebt en dat jouw trainers hier een optimale bijdrage aan leveren.

Activerende workshops ontwerpen en uitvoeren