Model voor het voeren van een Leergesprek

Een leergesprek is een specifieke vorm van interactie. Een ervaringsgericht leergesprek is vanwege de betrokkenheid van de cursisten vele malen effectiever dan een presentatie.

De waarde van een leergesprek

Interactie begeleiden is één van de belangrijkste vaardigheden van een trainer. Maar het is ook één van de lastigste vaardigheden om te leren.

Als trainer moet je het interactiespel kunnen spelen. Dat vraagt veel oefening in verschillende vaardigheden, zoals: de juiste vragen stellen, analyserend luisteren, reflectief samenvatten, betrekking- en inhoudsniveau kunnen scheiden en op beide niveaus kunnen communiceren, weerstand wegnemen en hoofd- en bijzaken kunnen scheiden. Interactie begeleiden is topsport en het lukt dan ook alleen als je fit bent.

Je kunt interactie leren begeleiden door het veel te oefenen en daarbij feedback te krijgen van een ervaren trainer, of je gesprekken eens op video vast te leggen en dit achteraf te analyseren. Een leergesprek is een specifieke vorm van interactie. Een leergesprek is vanwege de betrokkenheid van de cursisten vele malen effectiever dan een presentatie.

Het doel van een leergesprek is dat je een gesprek voert met de cursisten en dat ze van dat gesprek iets leren. In zo’n leergesprek volg je de cirkel van Kolb: de cursisten vertellen over hun ervaringen, je reflecteert daar gezamenlijk op en je probeert samen algemene conclusies te trekken.

De spelregels van het leergesprek

Enkele spelregels van een leergesprek zijn:

Start met een ervaringsvraag. Vraag naar de ervaring van de cursisten met het onderwerp. Bijvoorbeeld: Beschrijf eens een voorbeeld waarin je vond dat je onvoldoende assertief was.
Na het vertellen van ervaringen stel je een sleutelvraag. Sleutelvragen zijn vragen die te maken hebben met het doel dat je wilt bereiken. Bij ieder leergesprek heb je enkele sleutelvragen voorbereid. Het zijn vragen waarmee je het gesprek naar een algemener niveau tilt. Je maakt de stap van concrete ervaringen naar abstracte begripsvorming. Bijvoorbeeld: Als je deze ervaringen vergelijkt, hoe ziet een assertieve reactie er dan uit?
Stimuleer interactie: Laat cursisten op elkaar reageren, eventueel met behulp van korte vragen als: Wie denkt daar ook zo over? Wie wil daarop reageren? Stap niet in de valkuil dat alle interactie via jou moet lopen!
Samenvatten: Vat op het juiste moment het gesprek samen, of vraag de cursisten dit te doen.
Wil jij cursisten actief laten leren in een leergesprek?

Wanneer je eenmaal ervaren hebt hoe actief en betrokken cursisten zijn bij een leergesprek, zul je dit zeker vaker gaan gebruiken. Zonder goede begeleiding is dit echter lastig te leren.

Ik kan je hierbij helpen. De principes van een leergesprek kan ik je leren en laten oefenen in een workshop op maat. Wanneer je hier informatie over wilt, dan kun je contact opnemen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *