Werkvorm Reflectiedans

Deze activerende werkvorm reflectiedans – geschikt voor na de lunchpauze – laat jouw deelnemers reflecteren op wat ze geleerd hebben in het ochtendprogramma.

Doel: de deelnemers hebben één van hun belangrijkste leerervaringen uit het ochtendprogramma met hulp van andere deelnemers zodanig uitgewerkt dat de kans toeneemt dat ze dit ook toepassen. De deelnemers hebben weer energie voor het middagprogramma.

Nodig: muziek, een flip-over of PowerPoint met de drie vragen, ruimte voor stoelendans.

De werkvorm start terwijl de deelnemers op hun gewone plek zitten.

Vraag 1: Noteer of markeer jouw belangrijkste inzichten en actiepunten van deze ochtend.

Vraag 2: Kies het inzicht of actiepunt dat je het belangrijkste (of leukste) vindt.

Vervolgens vraag je de deelnemers om alle stoelen in twee rijen te zetten in het midden van de ruimte, met de ruggen tegen elkaar. (Check: precies evenveel stoelen als er deelnemers zijn. Is het aantal deelnemers oneven, dan één stoel minder.)

Instructie: “Als de muziek start, loop je met de klok mee rond de stoelen. Als de muziek stopt, ga je zitten op de dichtstbijzijnde stoel. Daarna hoor je wat er gaat gebeuren.”

Als de deelnemers een plek hebben gevonden, vertel je dat degene achter hen hun gespreksmaatje is en presenteer je de eerste vraag. Bij een oneven aantal is de trainer het gespreksmaatje van degene die over is. Voor het gesprek geef je een aantal minuten. Dan start je de muziek weer en herhaal je de stoelendans en stel je in de volgende rondes de vragen 2 en 3.

De vragen kun je in PowerPoint of op een Flipover zetten ter ondersteuning.

  1. What? (2 x 1 minuut) Wat gebeurde er feitelijk? Wat was de aanleiding voor jouw leerervaring?
  2. So what? (2 x 3 minuten) Waarom was dit voor jou een leerervaring? Wat waren je gedachten en gevoelens hierbij?
  3. Now what? (2 x 1 minuut) Wat ga je hiermee doen? Welke actie volgt uit deze leerervaring?

Na de derde ronde geef je de gelegenheid om in stilte wat notities te maken. Eventueel laat je de deelnemers het resultaat beknopt delen met de groep.

Dit is het effect van de werkvorm reflectiedans:

  • Plezier en onderlinge verbinding, als je tenminste leuke muziek gebruikt en er zelf ook niet al te serieus bij kijkt.
  • Verdieping van de leerervaring. Door het onder woorden brengen van de ervaring en door de herhaling (iedere keer een ander maatje) zal de leerervaring duidelijker worden en zullen de deelnemers concreter maken wat ze hiermee gaan doen.

De begrippen What – So What en Now What heb ik gebruikt uit één van de Liberating Structures. Dit zijn microstructuren om interactie in groepen te faciliteren. In de training Doelgericht Interactie Begeleiden ontdek je hoe je deze interactieve werkvormen kunt gebruiken in jouw trainingen.