Mijn trainersopleiding geef ik in een sfeervolle ruimte met een piano. Sinds januari 2023 zit ik op pianoles, dus beloofde ik de deelnemers dat ik tijdens hun examendagen iets voor ze zou spelen.

En toen kwam de stress. Tijdens de laatste pianoles voor het examen speelde ik ‘Comptine d’un autre été: l’ après-midi’ en alles wat fout kon gaan, ging ook fout. De feedback van mijn pianoleraar was: ‘Je speelt heel krampachtig!’ Hij vertelde nog meer, maar dat ben ik weer vergeten. Nog terwijl hij tegen me sprak, draaide ik me weer om naar de piano en speelde het stuk nog een keer. Nu vrijwel foutloos.

‘Hoe kwam dat?’ vroeg hij. ‘Nou, de eerste keer speelde ik omdat ik een uitvoering wilde geven en het perfect wilde doen en de tweede keer speelde ik om te oefenen.’

Direct op dat moment begreep ik de waarde van deze reflectie, ook voor het trainersvak. Geef een training alsof je oefent! Als je als trainer persé foutloos wil presteren, word je krampachtig en ga je juist een hoop fouten maken. Je verliest het contact met de deelnemers en een groot deel van je breincapaciteit gaat verloren aan het observeren (en veroordelen) van je fouten.

Iedere training, zelfs een examen, is tegelijk ook een oefening. Als je er zo naar kijkt, geeft dat een beetje ontspanning. Natuurlijk, ik snap dat je kwaliteit wil leveren voor jouw opdrachtgever en deelnemers, maar die kwaliteit zit voor een groot deel in jouw voorbereiding. Tijdens de uitvoering moet je niet te hard je best meer willen doen.

Gelukkig lukte dat ‘ontspannen oefenen’ de deelnemers aan het examen ook. Bij allemaal zag ik tijdens het examen de beste versie van het trainersgedrag dat ik tijdens de opleiding had gezien.

Er is wel één belangrijke voorwaarde om zo ontspannen te zijn en tegelijk kwaliteit te kunnen leveren en dat is doelgerichte oefening vooraf. Meesterschap komt niet uit de lucht vallen. Ik had dat pianostuk nooit kunnen spelen als ik het niet geoefend had. Deze trainers hadden nooit zo’n goede examentraining neer kunnen zetten als het ontwerp van hun training niet goed was en ze tijdens de opleiding niet geoefend hadden.

Eén van de deelnemers zei het heel mooi: “Ik heb door deze opleiding houvast voor het ontwerpen van een goede training. Maar ik heb ook houvast omdat ik weet dat als ik een foutje maak, ik dit altijd weer kan herstellen. Dat geeft me rust.”

In de pauze van de eerste examendag speelde ik mijn pianostuk. Zeker niet foutloos, maar wat gaf het? Ik genoot ervan, het was goed genoeg en de meeste fouten hoorde ik alleen.

Wil je ontspannen én goed leren trainen? Dan ben je welkom in de trainersopleiding.