Je gebruikt in jouw training oefeningen waarin de deelnemers nieuwe kennis en vaardigheden niet alleen verwerven, maar ook toepassen.