Train de trainer cursus

De train de trainercursus van Bridge2learn is een intensief leertraject van ruim drie maanden om de basis van het trainersvak onder de knie te krijgen. De volgende train de trainercursus start op 16 maart 2018. Hier leer je hoe je jouw kennis en vaardigheden kunt overdragen op anderen.

Je volgt zes cursusdagen, voert zelfstandig opdrachten uit, én je krijgt persoonlijke begeleiding bij het ontwerpen en uitvoeren van trainingen in jouw werksituatie.

train de trainercursus